O nás

Historie naší firmy se odvíjí již od r. 1994. Od počátku naší existence byla součástí našeho výrobního programu výroba a adjustace vysoce čistých chemikálií určených pro analytické laboratoře a pro výrobu a vývoj mikroelektroniky. Pro zvyšování a udržení vysokého standardu kvality našich výrobků ( vysoká čistota resp. co nejnižší přípustné znečištění ) byla zařazena v naší výrobě řada elektrochemických procesů, mikrofiltrací a destilací. Do oblasti poskytovaných služeb se časem přidaly i povrchové úpravy kovových a nekovových materiálů s aplikací elektro­chemických (galvanických) i čistě chemických dějů. Ve všech výše uváděných procesech se uplatňovaly vysoce čisté chemikálie (obsah nečistot v jednotkách ppb), vysoce čisté kovové materiály o čistotě min. 4N (obsah 99,99%)a vysoce čistá demineralizovaná voda (el. odpor 18 MΩ).

V rámci vývoje nových výrobků jsme chtěli využít našich získaných zkušeností v oblasti elektro­chemických procesů pro přípravu vysoce jemných a vysoce čistých koloidů (disperzí) kovů pohybujících  se v oblasti nano rozměrů (1nm = 1/1 000 000 mm).  Velmi zajímavým kovem, především díky vlastnostem a užití, a také svému oligodynamickému efektu, bylo vytipováno stříbro, jehož koloidy se začaly na našem trhu postupně objevovat. Ve většině případů se však jednalo o přípravky pochybné kvality, účinnosti a stability. To nás přivedlo k nápadu pokusit se vyro­bit přípravek, jehož kvalitativní parametry by byly garantovány a optimalizovány pro dosažení maximální efektivity a stability. Uvažovali jsme, že v případě dokončení výroby nanokoloidu (s jemnou disperzí 1-20 nm), bychom docílili vysoce stabilního přípravku s vysokou účinností bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Takto získaný produkt by pak mohl směle konkurovat zavedeným antibiotickým a antiseptickým přípravkům, které se dnes běžně používají a jejichž dlouhodobé užívání s sebou nese komplikace, které by u našeho produktu zcela vymizely.

Přípravu tohoto koloidu jsme zahájili na zakoupeném zahraničním laboratorním přístroji a počáteční dojem byl takový, že vývoj a výroba našeho vlastního prototypu generátoru pro velkoobjemovou výrobu nebude neřešitelným problémem. Z tohoto omylu nás však brzy vyvedly negativní výsledky počátečních zkoušek takto připraveného koloidu. Distribuce velikosti částic u prvních pokusů byla velmi široká, s hlavním podílem částic v rozmezí 200 – 1 000 nm. Rovněž stabilita tohoto koloidu byla nevyhovující, takže skladovatelnost po dobu minimálně dvou let byla nedostižnou hranicí. Lepších výsledků nebylo dosaženo ani při změnách podmínek přípravy, včetně optimalizace proudových hustot. Bylo nám jasné, že vývoj se musí ubírat jiným směrem, s využitím pouze nejčistších materiálů, v zařízení zcela jiné konstrukce a s použitím řízeného generátoru elektrického proudu. Realizace tohoto záměru se protáhla téměř na dva roky, než se naše výsledky konečně začaly přibližovat požadovanému cíli. Podařilo se nám tímto postupným vývojem dopracovat ke koloidu s vysokou stabilitou a skladovatelností přesahující 2 roky, s velikostí částic o rozměrech maximálně několika desítek nm a se strmou distribuční křivkou velikostí částic (nízkým rozptylem velikostí).  Právě tato velikost, resp. „malost“ aktivních částic stříbra (do 50 nm) a jejich rovnoměrnost je klíčovým parametrem vystihující kvalitu i účinnost získaného přípravku. Bohužel v praxi bývá jen světlou výjimkou, že jsou výrobci schopni a ochotni měřit a garantovat tyto parametry, které jsou však právě pro účinnost koloidu stěžejní. Místo toho se upínají ke strohému konstatování celkového obsahu stříbra v přípravku (ppm), který by měl být jen vedlejším  kontrolním parametrem a nedá se v žádném případě chápat jako faktor ovlivňující kvalitu nebo účinnost získaného preparátu.  Naše instrumentální zázemí a vybavení laboratoře nám ale umožňuje veškeré tyto parametry neustále sledovat a výsledky měření daného koloidu poskytnout společně s daným produktem přímo našim zákazníkům. Dodání výsledků měření velikosti částic, stejně jako měření stability koloidu, bereme za samozřejmost a určitou garanci kvality pro naše zákazníky. Myslíme si, že toto by měli zákazníci po svých dodavatelích vyžadovat a poctiví výrobci a obchodníci by se neměli zdráhat se o tyto hodnoty se zákazníky podělit. Ba naopak, v otevřeném přístupu k zákazníkovi by to mělo být naprostou samozřejmostí. Naše firma tak vždy poskytuje zákazníkovi jen ověřený kvalitní produkt.  Tento je zcela bezbarvý, bez zápachu, adjustován a distribuován pouze v kvalitních, tmavých, chemicky stálých skleněných obalech. Jen výrobci, kteří nemají dostatek zkušeností a znalostí, si dovolí takto kvalitní produkt balit do zcela nevyhovujících plastových obalů. Díky méně kvalitním plastovým stěnám nádob  totiž vlivem vzniku elektrostatického náboje a uvolňování změkčovadel dochází k znečistění a rychlé degradaci – koagulaci dispergovaných částic. Proto i výběr obalu by měl být pro případného zákazníka vodítkem, které mu poskytne základní informaci o kvalitě koloidu a serióznosti jeho výrobce. Právě seriozní přístup a otevřenost k našim zákazníkům je pro nás zavazující, stejně jako kvalita našich výrobků. Protože spokojený zákazník je pro nás tou největší reklamou a určitým příslibem, že se k nám v budoucnu zase vrátí.

 


Slogan