Koloidní stříbro a argyrie

Argyrie – je poměrně vzácné onemocnění, při kterém je postižena kůže a sliznice v důsledku dlouhodobého nadměrného užívání stříbra a jeho následné bioakumulace v organismu. Dochází zde k trvalé změně zabarvení pokožky na namodralou až šedou barvu. Právě toto postižení je nejběžnějším argumentem odpůrců užívání koloidního stříbra při léčbě a podpoře zdraví člověka. Nikde se však už nedozvíte za jakých podmínek a při jaké aplikaci toto onemocnění vzniká. Je třeba říci, že k tomuto onemocnění docházelo a dochází jen v případech nekontrolovatelného, nadměrného a dlouhodobého vystavování organismu účinkům stříbra a stříbrných sloučenin, a to především jen u lidí s těžkou dysfunkcí ledvin.  Prakticky se s tímto onemocněním dalo setkat u lidí, kteří dlouhodobě pracovali například ve stříbrných dolech, vdechovali stříbrný prach (1 000 – 1 000 000 násobky běžné expozice) a současně trpěli nějakou poruchou funkce ledvin.  Lidé, kteří takto onemocněli následkem léčby stříbrem, tak užívali dlouhodobě nadlimitní množství stříbra, ale co je hlavní, podávané ve formě stříbrných sloučenin (iontů), nikoli čistého metalického stříbra v disperzi (koloidu). Tyto sloučeniny se totiž vyznačují vysokou chemickou reaktivitou a snadno se slučovaly, přetvářely a vázaly do tkáňové struktury.

Riziko onemocnění touto chorobou u zdravých lidí, kteří užívají kvalitní stříbrný koloid z ověřeného zdroje a v předepsané míře a koncentraci, je téměř vyloučeno. Zvýšenou míru nebezpečí, v lepším případě jen zbytečné zatěžování ledvin, může představovat pouze aplikace nekvalitního koloidu (velké částice – zabarvení, vysoká koncentrace), popř. užívání roztoků Ag iontů v podobě rozpuštěných chemických solí, kterou se někteří nepoctiví a „vychytralí“ obchodníci snaží prodávat jako koloidní stříbro.

Náš produkt obsahuje stříbro v jeho ryzí metalické podobě dispergované ve velice čisté demineralizované vodě bez přítomnosti cizích iontů. Vznik nebezpečných chemických sloučenin je tak nemožný.  Velikost částic námi dispergovaného stříbra dosahuje rozměrů maximálně 20 nm, a na základě prováděných měření se většinou pohybuje v rozměrech 1 – 10 nm!!! To ve skutečnosti představuje nanočástice tvořené pouhými 5 - 50 atomy stříbra!!! Tyto částice jsou tak díky svým rozměrům snadno průchozí pro všechny tkáňové struktury a odcházejí z těla ven, aniž by zatěžovaly ledviny a měly možnost se v těle jakkoli usadit.


Slogan