Koloidní stříbro

Stříbro je důležitým prvkem nezbytným pro správné fungování lidského organismu.  Působení již malého množství stříbra má profylaktickou neboli ochrannou povahu a pomáhá posilovat imunitní systém. Vlivem stárnutí dochází k zhoršení schopnosti organismu asimilovat stříbro a s tím je i spojená vyšší náchylnost k vzniku různých druhů chorob v pokročilém věku. Navíc s intenzivněním hospodaření v potravinářské výrobě v druhé polovině 20. století, spojeným se značným užíváním chemických přípravků v zemědělství došlo k redukci přirozeného obsahu potřebných minerálů a stopových prvků v půdě. Enormní úbytek tohoto prvku v přírodě má za následek, že se již v dnešní době dostává v podobě stravy přirozenou cestou do organismu jen velmi malé množství tohoto kovu. Nesrovnatelně méně, než tomu bylo například u našich předků ještě na počátku minulého století.  K vyrovnání tohoto deficitu nezbytných minerálů a prvků v příjmu člověka se začaly užívat tyto minerály běžně v podobě tablet. Nevýhoda tohoto doplňování stravy spočívá v tom, že náš organismus je schopen upotřebit (vstřebat) sotva 40 – 60 % látek podaných touto formou.  Pokud jsou tyto látky podávány v koloidní formě, tj. v mikrojemné suspenzi, účinnost vstřebání se rázem zvýší na cca 98 %. (více)

O nás

Historie naší firmy se započala odvíjet od r. 1994. Od počátku naší existence byla součástí našeho výrobního programu výroba a adjustace vysoce čistých chemikálií určených pro analytické laboratoře a pro výrobu a vývoj mikroelektroniky. Pro zvyšování a udržení vysokého standardu kvality našich výrobků – co se týče udržení vysoké čistoty resp. co nejnižšího přípustného znečištění, byla zařazena v naší výrobě řada elektrochemických procesů, mikrofiltrací a destilací. Do oblasti poskytovaných služeb se časem přidaly i povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů s aplikací elektro­chemických (galvanických) i čistě chemických dějů. Ve všech výše uváděných procesech se uplatňovali vysoce čisté chemikálie (obsah nečistot v jednotkách ppb), vysoce čisté kovové materiály o čistotě min. 4N (obsah 99,99%)a vysoce čistá demineralizovaná voda (el. odpor 18 MΩ). (více)


Slogan